fbpx

Dag en nacht bereikbaar

Wie kiest u voor uw uitvaart?

Wie kiest u voor uw uitvaart?
Stel, u zult binnenkort te maken krijgen met het overlijden van een dierbare. Uw partner, een van uw ouders of zelfs een eigen kind. U zult dan waarschijnlijk iemand willen bellen om u in dit intensieve proces van afscheid bij te staan en te ondersteunen.

Wie belt u dan?
Uitvaartbedrijven werken nogal verschillend en hebben dan ook verschillende benamingen voor hun werk(wijze). Zo is er o.a. de uitvaartleider, de uitvaartverzorger, de uitvaartregisseur en de uitvaartbegeleider. Naast het verschil in benamingen is er ook verschil in professionaliteit en tijdsinvestering. Wanneer er in een korte periode vijf of zes families door een uitvaartverzorger worden begeleid, dan zal de efficiënte werkwijze van het regelwerk weinig ruimte laten voor begeleiding en coaching van de nabestaanden. Soms ontstaat er verwarring rondom benamingen, zo zijn er uitvaartsprekers die zich uitvaartbegeleider noemen. Hier gaat het meestal om het schrijven en uitspreken van het levensverhaal en het begeleiden van de afscheidsbijeenkomst, het is een onderdeel van het gehele afscheid.

Uitvaart en begeleiding
Wij, de uitvaartvrouwen van Haaksma & de Haan Uitvaart, noemen onszelf uitvaartbegeleidsters. Dit houdt in dat wij zorg bieden en nabestaanden (familie, vrienden) begeleiden in het zelf vormgeven van het afscheid. Wij coachen in het vinden van je eigen manier, in het formuleren van herdenkingswoorden, in het zoeken van passende afscheidsrituelen. Hierbij is de ‘binnenkant’ heel belangrijk, hoe het voor een familie voelt om van deze dierbare persoon afscheid te nemen. Wij brengen rust en geven ruimte en tijd, mensen in rouw hebben immers een vertraagd denkvermogen.

Oog voor mensen
Kinderen, jongeren, mensen met verstandelijke beperking, mensen met dementie, etc., alle naasten worden door ons vakkundig begeleid in het nemen van afscheid.
Altijd zorgen wij goed voor de overledene, op een wijze die ook voor de familie goed is. Dus wel of niet ‘mooi gemaakt’ met make up, opgebaard thuis op bed of in een kist of lijkwade, of wellicht in een rouwcentrum.
Wij leiden desgewenst de afscheidsbijeenkomst, kunnen herdenkingswoorden schrijven en uitspreken. Maar we proberen ook altijd om familieleden of vrienden zo te begeleiden dat zij zelf spreken of zelf de bijeenkomst leiden.

Uitvaartbegeleiding
Van een overledene kun je maar één keer afscheid nemen, dat moet passen bij de overledene maar zeker ook bij de achterblijvers. Het zoeken van die manier, dat is de uitdaging elke keer weer. Niets standaard, altijd maatwerk, gericht op die ene overledene met zijn of haar naasten.
Dat noemen wij uitvaartbegeleiding.

Overeenkomstige artikelen

Goede voornemens…

Tijdens de jaarwisseling kijk je terug naar het jaar wat voorbij is en kijk je vooruit naar het jaar wat gaat komen.

Nationale complimenten dag…

  Op 1 maart was het “Nationale complimenten dag”, een dag waarop aandacht werd gevraag voor “het geven van een compliment” dat