fbpx

Dag en nacht bereikbaar

Afscheid nemen, uitzwaaien van de dames Gonneke en Berber

Uitzwaaien

Foto Sjoukje Postma

De pandemie doet ook in uitvaartland allerlei nieuwe gewoonten ontstaan. Er was al een trend om een afscheid in intieme kring te organiseren. Maar nu is dat heel gebruikelijk geworden. Een kerk waarin gewoonlijk 100 personen mochten zitten kan nu maar ca. 30 mensen een plaats bieden. Ook de aula van de meeste crematoria komt niet verder dan een man of 60, 70.

Wat doe je dan om ervoor te zorgen dat meer mensen deel kunnen hebben in het afscheid? Wij maakten in de afgelopen maanden bijv. mee dat na een thuisafscheid in kleine kring de hele buurt in erewacht langs de straat stond toen de rouwwagen met de overledene langsreed op weg naar de begraafplaats. Er werden bloemen op de wagen geworpen, er werd gewuifd, gehuild, uitgezwaaid. Letterlijk uitgezwaaid.

Bij een crematorium, waar een kleine bijeenkomst zou plaatsvinden, stonden ruim honderd bekenden, op 1,5 meter van elkaar, allemaal langs de weg. Ieder had een bloem bij zich. Men groette ieder op eigen wijze de overledene en zette de bloem vervolgens in een van de gereedstaande emmers. Vele met een kaartje eraan. Na afloop ontving de familie al die bloemen met groeten, nam ze mee naar huis en had er veel troost aan.

Ook in een ander verband zwaaien we uit. Grondleggers Gonneke Haaksma en ondergetekende van Haaksma & de Haan Uitvaart verlieten per 1 oktober jl. het bedrijf. Wij gaven het stokje over aan de opvolgsters: Froukje Tabak en Mirjam Landskroon.
Gonneke en ik hebben met veel energie en passie gewerkt aan de begeleiding van families in rouw, aan het geven van zinvolle inhoud en passende vorm aan een afscheid. Altijd afgestemd op de overledene en de achterblijvers. Wij wensen de nieuwe vrouwen van Haaksma & de Haan Uitvaart alle goeds toe.

Dank aan allen die ons het vertrouwen gaven om het afscheid te begeleiden van vader, moeder, kind, partner…

Berber de Haan
Haaksma & de Haan Uitvaart

Overeenkomstige artikelen

Goede voornemens…

Tijdens de jaarwisseling kijk je terug naar het jaar wat voorbij is en kijk je vooruit naar het jaar wat gaat komen.

Nationale complimenten dag…

  Op 1 maart was het “Nationale complimenten dag”, een dag waarop aandacht werd gevraag voor “het geven van een compliment” dat