De meerwaarde van uitvaartbegeleiding

Verbinding

Wat is het belangrijkste?
Het aanbod van uitvaartondernemers is groot én divers. Vooral de verschillen in accenten van bedrijfsvoering, in visie en werkwijze is niet altijd af te leiden uit de omschrijving van het aanbod van het bedrijf. Tenslotte werkt elke ondernemer persoonlijk, passend, etc. De woorden kunnen hetzelfde zijn, maar wat weet je van de uitvoering en werkwijze?

Snel en efficiënt
Van oorsprong is uitvaartzorg gericht op het regelen van de uitvaart. Mensen zijn in rouw, dus die moet je ‘ontzorgen’ en veel uit handen nemen. De uitvaartverzorger kent zijn of haar taken en zorgt voor een snelle en efficiënte afhandeling van de zaken die moeten gebeuren. Er zijn veel standaarden (voorbeelden van kisten, teksten van kaarten, afbeeldingen van kaarten, rouwvervoer, bloemen), dat helpt om sneller tot de nodige keuzes te komen. Door deze efficiënte benadering is het mogelijk om voor vijf à zes families in een week het afscheid te regelen.
Deze werkwijze en benadering komt veel voor.

Verbinding
Het andere accent: uitvaartbegeleiding

Het meest kenmerkende van uitvaartbegeleiding is rust en tijd nemen. Mensen in rouw ervaren een andere tijdsbeleving, hun denken is vertraagd. Hiermee wordt rekening gehouden in onze coachende uitvaartbegeleiding. Mensen zijn weliswaar van slag, maar zij zijn zeker in staat om eigen keuzes te maken. Door aan te sluiten en de juiste vragen te stellen, wordt de persoonlijke kracht aangesproken. Er ontstaat verbinding, ruimte en vertrouwen om ondanks de verwarring en het eventuele verdriet, dichtbij zichzelf te blijven. Daarnaast is het geven van ruimte en tijd om na te denken van essentieel belang. Keuzes worden stapsgewijs gemaakt, niet alles hoeft in één gesprek geregeld te worden. Omdat we zo volledig mogelijk aansluiten bij nabestaanden is er altijd sprake van maatwerk. Dit resulteert in volledige keuzevrijheid: de keuze voor een kist (zelf maken mag natuurlijk ook), een eigenontwerp voor een kaart, het rouwvervoer (zelf vervoeren mag natuurlijk ook), bloemen uit de tuin, etc.

Het effect van deskundige uitvaartbegeleiding
“Ik wist niet dat ik dit kon en durfde” zei de dochter nadat ze zelf had gesproken op de uitvaart van haar moeder. Uitvaartbegeleiding is ondersteunend en vergroot de betrokkenheid van nabestaanden. Mensen kunnen veel meer dan ze denken. Door het meedenken en het empathische vermogen van de uitvaartbegeleidster kan er op een subtiele wijze ruimte ontstaan voor een toename van het zelfvertrouwen. Door zorg te dragen voor een overzicht van de te nemen stappen, kan de nabestaande een betrokken deelnemer zijn in het afscheid. Het is hun afscheid.

Team Haaksma & de Haan Uitvaart

Uitvaart en rouw; het bewaken van eigenheid

bewaken van eigenheid

Met nabestaanden samen vormgeven aan een uitvaart, het is een intensief proces van afscheid nemen. Onze uitvaartbegeleiding heeft alles te maken met het werken met mensen in rouw. Er is altijd sprake van emotie en elke situatie is anders. Geschoktheid, opluchting, niet te bevatten verdriet en ‘zo is het goed’. Het is de vraag hoe de uitvaartzorg aansluit bij deze situatie. Haast en snel (efficiënt) willen handelen werkt niet ondersteunend voor mensen die in rouw zijn.

Ruimte om mee te denkenbewaken van eigenheid

Ons uitgangspunt in ons werk als uitvaartbegeleidster is het toerusten van nabestaanden die afscheid nemen. Daarbij zijn wij ons terdege bewust van de aanwezige emoties, de gemoedstoestand. Hoe kunnen nabestaanden op hun eigen manier afscheid nemen? Wat hebben zij hiervoor nodig?
Dit betekent voor ons: luisteren, meedenken, vragen stellen, uitleg geven van passende mogelijkheden en vertragen. Ruimte geven om mee te denken.

Wat past bij ons

Het resultaat is dan ook dat mensen bewust afscheid kunnen nemen op een eigen manier. Met deze vorm van begeleiding voorkom je keuzes waar je later spijt van kunt krijgen. Schaf geen producten aan die niet zo bij je passen. Ruimte geven geeft mogelijkheden om te onderzoeken wat past.
Wat past bij ons, in plaats van ‘hoe hoort het’.

Eigenheid

Ons best verkochte ‘product’ is onze uitvaartbegeleiding. Mensen kijken terug op een afscheid zoals ze graag gewild hadden. Een afscheid waar zij bij betrokken waren, een afscheid wat zo bij hen past.

Maak kennis met onze werkwijze en vraag een kosteloos oriënterend gesprek aan. Wat heb jij nodig om je eigenheid te bewaken?

Complexiteit in afscheid

Bloem

Ze had jaren niets meer van zich laten horen, ze had ‘gebroken’ met haar ouders zoals ze het had genoemd.
Toen ik mevrouw B. sprak omdat haar man wel snel achteruit ging, vertrouwde ze mij toe: ”ik heb mijn dochter verloren bij het leven. Dat is zo pijnlijk, mijn man en ik kunnen er zo moeilijk over praten.”

Vormgeven aan afwezigheid

BloemTwee weken later overleed de heer B.
Samen met mevrouw en haar twee zonen bespraken we het afscheid. Ze kozen ervoor om haar naam wel op de kaart te zetten, ook al zou de dochter niet komen. Via een tante had ze laten weten er niet bij te zijn.
De lege plek was voelbaar in de voorbereiding van het afscheid. Een plek die tastbaar werd gemaakt door het vaasje met die ene bloem, naast het boeket van de familie.

Vormgeven aan afwezigheid geeft een andere vorm van aanwezigheid.

Hoe volgzaam wil je zijn als het om afscheid gaat?

golven zijn volgzaam

Aan tafel met de heer en mevrouw Bakker bespreken we de mogelijkheden voor hun uitvaart. Elk van hen is ooit meeverzekerd door de ouders en nu zitten zij met verzekeringen waar ze niet echt gelukkig mee zijn. Elk bij een andere verzekeraar.

golven zijn volgzaamZe hadden al de nodige e-mails gestuurd om een antwoord te krijgen op hun vragen. “Wat wordt er uitgekeerd wanneer wij zelf een ondernemer kiezen?”. De echte antwoorden bleven uit. Meneer stelde dat hij mogelijk al 3x zijn uitvaart had betaald, zoveel was er al betaald aan de verzekeraar.
Zij wilden een eigen keuze maken en niet meegaan in de dwingende afspraken van de verzekeraar.

Oriënterend gesprek

In ons oriënterend gesprek hebben we de mogelijkheden onderzocht. Met de telefoon op de luidspreker zodat we allemaal konden horen wat er werd gezegd, heb ik met beide verzekeraars gebeld. De verzekeraar van de man gaf aan contractafspraken te hebben met een ondernemer uit de regio. Maar wanneer de familie zelf koos voor een ondernemer dan werd er een gemiddeld bedrag uitgekeerd. Dit bedrag werd genoemd en het viel hen mee. De verzekering van mevrouw noemde de bedragen die voor haar polis van toepassing waren.

Keuzevrijheid

De familie was opgelucht dat ze nu eindelijk duidelijkheid hadden. Het gebonden zijn aan een ondernemer vonden ze niet meer van deze tijd, zij wilden echt kiezen voor een stijl en werkwijze die bij hen paste. Van het gesprek is een verslag gemaakt, hierin werden ook de genoemde bedragen van de telefoongesprekken meegenomen. Op basis van hun besproken wensen is er een kostenraming toegevoegd.

Per email ontvingen wij het volgende bericht:
“Zaterdag hebben we je brief met de kostenraming uitvaart ontvangen. We zijn erg blij met het feit dat een en ander voor ons nu “overzichtelijk’ op papier staat. Het gesprek met jou hebben we als zeer plezierig ervaren.
Nogmaals dankjewel ! “

De familie is gerustgesteld. Zij hebben duidelijkheid gekregen. De uitleg over onze werkwijze sprak hen aan en het gesprek was kosteloos en tot niets verplichtend.

Wil je ook meer duidelijkheid over jouw situatie?  Vraag een kosteloos, oriënterend gesprek aan.

Uitvaartondernemer gezocht: Waar zitten jullie?

Berber en Gonneke

“Werkt u hier?” of  “Van welk bedrijf bent u?” Na een uitvaart die wij begeleid hebben zijn bezoekers wel eens nieuwsgierig naar ons. Mensen proeven de sfeer van openheid en verbondenheid. Het is niet ‘gemaakt’ en de nabestaanden zijn zichzelf. Soms krijgen wij de vraag “Waar zitten  jullie?” Of “Heeft u een kaartje?”.

Breed werkterrein

Berber en GonnekeUitvaartondernemers kennen steeds vaker een breed, niet plaatsgebonden werkterrein. Wij zijn vooral werkzaam in Friesland, de Kop van Overijssel en Zuidwest Drenthe. De jarenlange mond tot mond reclame van tevreden opdrachtgevers heeft er voor gezorgd dat wij werkzaam zijn in een breed werkgebied.

Ook wonen wij elk verspreid in het werkgebied en werken wij vanuit verschillende locaties. Middenin ons werkgebied ligt Heerenveen centraal, in die plaats hebben wij een klein kantoor voor overleg en besprekingen. Voor de voorgesprekken komen wij bij de mensen thuis of maken wij een afspraak op een locatie dicht in de buurt.

Bewuste keuze

Langzaam gaan mensen beseffen dat je niet aangewezen bent op die ene plaatselijke ondernemer. Vroeger had elke stad zijn eigen uitvaartondernemer en had elk dorp een vaste ‘bode’. Tegenwoordig maken meer mensen een bewuste keuze. Internet wordt geraadpleegd en de opgedane ervaringen helpen om een passende keuze te maken. Ook de regionale dag- en weekbladen laten zien dat er een ruime keuze is aan uitvaartondernemers. Het komt steeds vaker voor dat  mensen zich in voorgesprekken oriënteren op een uitvaartondernemer naar hun keuze.

Wij, de uitvaartvrouwen van Haaksma & de Haan Uitvaart zijn niet plaatsgebonden en stellen ons goed op de hoogte van plaatselijke voorzieningen en mogelijkheden.

Wij komen met onze flexibele en zorgvuldige begeleiding eigenlijk overal.

Gonneke Haaksma & Berber de Haan