Uitvaart en rouw; het bewaken van eigenheid

bewaken van eigenheid

Met nabestaanden samen vormgeven aan een uitvaart, het is een intensief proces van afscheid nemen. Onze uitvaartbegeleiding heeft alles te maken met het werken met mensen in rouw. Er is altijd sprake van emotie en elke situatie is anders. Geschoktheid, opluchting, niet te bevatten verdriet en ‘zo is het goed’. Het is de vraag hoe de uitvaartzorg aansluit bij deze situatie. Haast en snel (efficiënt) willen handelen werkt niet ondersteunend voor mensen die in rouw zijn.

Ruimte om mee te denkenbewaken van eigenheid

Ons uitgangspunt in ons werk als uitvaartbegeleidster is het toerusten van nabestaanden die afscheid nemen. Daarbij zijn wij ons terdege bewust van de aanwezige emoties, de gemoedstoestand. Hoe kunnen nabestaanden op hun eigen manier afscheid nemen? Wat hebben zij hiervoor nodig?
Dit betekent voor ons: luisteren, meedenken, vragen stellen, uitleg geven van passende mogelijkheden en vertragen. Ruimte geven om mee te denken.

Wat past bij ons

Het resultaat is dan ook dat mensen bewust afscheid kunnen nemen op een eigen manier. Met deze vorm van begeleiding voorkom je keuzes waar je later spijt van kunt krijgen. Schaf geen producten aan die niet zo bij je passen. Ruimte geven geeft mogelijkheden om te onderzoeken wat past.
Wat past bij ons, in plaats van ‘hoe hoort het’.

Eigenheid

Ons best verkochte ‘product’ is onze uitvaartbegeleiding. Mensen kijken terug op een afscheid zoals ze graag gewild hadden. Een afscheid waar zij bij betrokken waren, een afscheid wat zo bij hen past.

Maak kennis met onze werkwijze en vraag een kosteloos oriënterend gesprek aan. Wat heb jij nodig om je eigenheid te bewaken?

Complexiteit in afscheid

Bloem

Ze had jaren niets meer van zich laten horen, ze had ‘gebroken’ met haar ouders zoals ze het had genoemd.
Toen ik mevrouw B. sprak omdat haar man wel snel achteruit ging, vertrouwde ze mij toe: ”ik heb mijn dochter verloren bij het leven. Dat is zo pijnlijk, mijn man en ik kunnen er zo moeilijk over praten.”

Vormgeven aan afwezigheid

BloemTwee weken later overleed de heer B.
Samen met mevrouw en haar twee zonen bespraken we het afscheid. Ze kozen ervoor om haar naam wel op de kaart te zetten, ook al zou de dochter niet komen. Via een tante had ze laten weten er niet bij te zijn.
De lege plek was voelbaar in de voorbereiding van het afscheid. Een plek die tastbaar werd gemaakt door het vaasje met die ene bloem, naast het boeket van de familie.

Vormgeven aan afwezigheid geeft een andere vorm van aanwezigheid.

Hoe volgzaam wil je zijn als het om afscheid gaat?

golven zijn volgzaam

Aan tafel met de heer en mevrouw Bakker bespreken we de mogelijkheden voor hun uitvaart. Elk van hen is ooit meeverzekerd door de ouders en nu zitten zij met verzekeringen waar ze niet echt gelukkig mee zijn. Elk bij een andere verzekeraar.

golven zijn volgzaamZe hadden al de nodige e-mails gestuurd om een antwoord te krijgen op hun vragen. “Wat wordt er uitgekeerd wanneer wij zelf een ondernemer kiezen?”. De echte antwoorden bleven uit. Meneer stelde dat hij mogelijk al 3x zijn uitvaart had betaald, zoveel was er al betaald aan de verzekeraar.
Zij wilden een eigen keuze maken en niet meegaan in de dwingende afspraken van de verzekeraar.

Oriënterend gesprek

In ons oriënterend gesprek hebben we de mogelijkheden onderzocht. Met de telefoon op de luidspreker zodat we allemaal konden horen wat er werd gezegd, heb ik met beide verzekeraars gebeld. De verzekeraar van de man gaf aan contractafspraken te hebben met een ondernemer uit de regio. Maar wanneer de familie zelf koos voor een ondernemer dan werd er een gemiddeld bedrag uitgekeerd. Dit bedrag werd genoemd en het viel hen mee. De verzekering van mevrouw noemde de bedragen die voor haar polis van toepassing waren.

Keuzevrijheid

De familie was opgelucht dat ze nu eindelijk duidelijkheid hadden. Het gebonden zijn aan een ondernemer vonden ze niet meer van deze tijd, zij wilden echt kiezen voor een stijl en werkwijze die bij hen paste. Van het gesprek is een verslag gemaakt, hierin werden ook de genoemde bedragen van de telefoongesprekken meegenomen. Op basis van hun besproken wensen is er een kostenraming toegevoegd.

Per email ontvingen wij het volgende bericht:
“Zaterdag hebben we je brief met de kostenraming uitvaart ontvangen. We zijn erg blij met het feit dat een en ander voor ons nu “overzichtelijk’ op papier staat. Het gesprek met jou hebben we als zeer plezierig ervaren.
Nogmaals dankjewel ! “

De familie is gerustgesteld. Zij hebben duidelijkheid gekregen. De uitleg over onze werkwijze sprak hen aan en het gesprek was kosteloos en tot niets verplichtend.

Wil je ook meer duidelijkheid over jouw situatie?  Vraag een kosteloos, oriënterend gesprek aan.

Uitvaartverzorgers – welke stijl past bij u?

uitvaartstylen

Veel uitvaartverzorgers maken zich kenbaar middels een advertentie in de regionale krant. Mannen, vrouwen, teams en ZZP-ers. Woorden als persoonlijk, zorgzaam, respectvol, etc. geven aan wat een bedrijf belangrijk vindt. Zo op het oog lijkt het allemaal veel op elkaar. Toch zijn er wezenlijke verschillen.

Diversiteit

Zo zijn er familiebedrijven die door hun jarenlange ervaring bestaande tradities en gewoonten voortzetten. Of ZZP-ers die hun diensten aanbieden en veel nadruk leggen op de persoonlijke manier van werken. Er is in ieder geval een verschil in de zogenaamde verdienmodellen. Van oudsher zijn uitvaartverzorgers regelaars en later vooral ook verkopers. Producten (kisten, bloemen, rouwververvoer) worden aangeprezen, de nodige marges zorgen voor de verdiensten en er wordt gewerkt met een efficiënte tijdsinvestering. Medewerkers zijn gehouden aan een beperkt aantal uren per uitvaart.

uitvaartstylenDaarnaast zijn er nieuwkomers in de branche die andere accenten leggen. Niet de verkoop van producten staat voorop (er wordt gewerkt met geen of minimale marges), maar het begeleiden en ondersteunen van nabestaanden staat centraal.

Kan iedereen uitvaartverzorger worden? Met de huidige eisen kun je ongeacht eerdere opleiding en werkervaring uitvaartverzorger of bode worden. Ook uitvaartopleidingen, er zijn er verschillende, leggen eigen accenten in hun aanbod. Van verzorgingstechnieken, protocollen, training in (verkoop)communicatie tot omgaan met agressie.

Onderscheidend

Wij, de uitvaartvrouwen, zijn zij-instromers. Op latere leeftijd maakten wij een bewuste (vrije) keuze voor het vak uitvaartondernemer. Onze jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen (jong en oud), in o.a. hulpverlening, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en veranderingsprocessen, vormt de basis van onze stijl van werken. De kern is, naast onze zorg  en organisatie, het ondersteunen, begeleiden van nabestaanden en hen toerusten in het nemen van afscheid. Wij werken met mensen in rouw en passen ons aan, aan de mens en situatie. Zo kunnen we mensen helpen in hun kracht te blijven. Met menselijke aandacht die troostend werkt.

Wij zijn niet opgeleid als verkopers, wel als dienstverleners.

Meer weten over uitvaartbegeleiding?

Wij informeren en adviseren u graag.

Aanbevolen boeken:

In het boek ‘Licht op uitvaart, de uitvaartbegeleider als gids rond de dood’ (2019) verheldert Marjon Klaassen hoe en waarom de uitvaart ondersteunend kan zijn aan het rouwproces.

In haar eerste boek ‘Tijd voor de dood, handreiking voor een betekenisvolle uitvaart’ (2001), beschrijft Marjon Klaassen een werkwijze en benadering om de dood zijn natuurlijke plaats in het leven terug te geven.

Het boek Vaarwel, De gids voor een mooie, persoonlijke uitvaart (2017), geschreven door Annet de Jong, schetst een beeld van de verscheidenheid in de uitvaartbranche.

Nog even bij beppe kijken

even bij Beppe kijken

Jorrit(5) was er wat stil van. Beppe was overleden. Jorrit was een gevoelig jongetje en de ouders vroegen mij dan ook: “Kan hij wel naar beppe kijken? Is dat niet traumatisch voor hem?”

even bij Beppe kijkenDe vader vertelde dat hij als kind een negatieve ervaring had gehad. Hij moest bij zijn pake kijken toen die dood was, zijn tante had hem gewoon naast de open kist neergezet. Een dergelijke ervaring uit hun eigen jeugd kan ouders extra voorzichtig maken.

Dwingen is nooit goed, ruimte geven om te kijken wel. In het gesprek met de ouders leg ik uit hoe kinderen reageren, hoe kinderen omgaan met dood. Hoe maak je dood bespreekbaar, wat zeg je wel en hoe zeg je dat.

De volgende dag kwam Jorrit samen met zijn ouders bij pake op bezoek. Beppe lag op bed opgebaard en Jorrit liep voorzichtig naar de deur die iets open stond. Hij wilde even naar beppe kijken. Op een veilige afstand bekeek hij de situatie en door de geruststelling van zijn ouders durfde hij het aan. Hij liep naar haar toe en zei:  “Is beppe nu dood? Wat is ze wit hè.” Daarna ging hij terug naar de kamer om zijn tekening af te maken. Voor beppe.

Out of the box uitvaart

out of the box uitvaart

Na een heftige periode van afscheid nemen stonden Paul en Mark er opeens alleen voor. Ze waren wees geworden. Omringd door enkele vrienden van hun moeder en stiefvader zaten we aan de keukentafel.

out of the box uitvaartTwee jaar geleden was de vriend van hun moeder overleden en nu was ook zij, op 54 jarige leeftijd gestorven. Als kleuter verloren zij hun vader, hieraan hadden zij maar weinig  herinneringen. De vrienden hadden het voortouw genomen en samen met Mark en Paul op een rijtje gezet wat er moest gebeuren. Ze hadden mij gebeld omdat ik twee jaar geleden ook de uitvaart van de vriend van moeder, samen met moeder en de vriendenkring, had verzorgd.

Ik luisterde en vertelde wat er mogelijk was. Ook nu weer was de inbreng van de vrienden groot en ondersteunend. Zelf een kist maken, zelf met een oude Bedfordbus het rouwvervoer verzorgen. Op een gegeven moment zei Paul: “Nu snap ik waarom ze jou hebben gebeld, jij denkt ‘out of the box’. En dat past bij ons”.

Het werd een warm, persoonlijk en vooral betrokken afscheid, een afscheid dat je bijblijft als een dierbare herinnering.

Onafhankelijke uitvaartzorg anno 2019

Boom onafhankelijke uitvaartzorg

Onafhankelijk zijn betekent voor ons,  de vrouwen van Haaksma & de Haan Uitvaart, dat er géén sprake is van belangenverstrengeling.

Geen belangenverstrengeling

Wij maken dus geen reclame voor een bepaalde steenhouwer waardoor we provisie kunnen opstrijken. Wij verwijzen niet naar een bepaalde bloemist waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Wij zijn niet sturend  om mensen aan te zetten tot het kopen van producten, mensen maken graag hun eigen keuzes. Onze dienstverlening,  de professionele uitvaartbegeleiding en organisatie van het afscheid, is ons product. Een ander verdienmodel, niet gericht op de verkoop van producten. Hier voelen wij ons goed bij en onze opdrachtgevers ook.

Boom onafhankelijke uitvaartzorgMarjan en Peter vroegen ons wat wij konden betekenen bij de uitvaart van hun moeder. Zij zou vanuit Friesland begraven worden in Beekbergen op de Veluwe. De eerste voorbereidingen vonden plaats per email en telefoon (vragen beantwoorden, kostenraming) en nadat moeder was overleden werden wij gebeld. Moeder werd thuis opgebaard, op bed. Ze wilden zoveel mogelijk zelf doen. Gaandeweg werd duidelijk dat ze onze ondersteuning toch graag wilden gebruiken zodat zij dan juist zoveel mogelijk zelf konden doen. Wij gaven tips en zorgden voor een goede organisatie en logistiek, zij gaven hun invulling, hun eigen stempel op dit bijzondere afscheid. Voor het overbrengen naar Beekbergen werd er door hen een bestelbus gehuurd, samen brachten zij moeder naar haar rustplaats. In de buurt van de begraafplaats vond op een sfeervolle, eenvoudige locatie een ongedwongen afscheid plaats. Op hun eigen manier.

Wel vrije keuzes

Een andere ontwikkeling die zichtbaar is in de uitvaartbranche is de zogenaamde ketenbenadering. Bijvoorbeeld er worden verschillende diensten door één bedrijf als ‘keten’ aangeboden. Je kunt dan denken aan stervensbegeleiding  in combinatie met uitvaartzorg. Of er zijn nauwe banden met het mortuarium of met een ziekenhuis en vanuit deze samenwerking wordt het werk doorgesluisd naar de daar aan gekoppelde uitvaartvaartondernemer. Ook hier is sprake van belangenverstrengeling. Een belangenverstrengeling die mensen kan dwingen tot onvrije keuzes. Onlangs liet het programma Kassa hiervan een duidelijk voorbeeld zien.

Onze werkwijze gaat uit van de vrije keuze, van eigen wensen en mogelijkheden van de nabestaanden. En daarbij past een onafhankelijke uitvaartonderneming.

Gonneke Haaksma & Berber de Haan

Aansluiten bij mensen in rouw

aansluiten

Als uitvaartondernemer gaan we na een kort telefonisch contact naar het opgegeven adres. Meestal weten we niet waar wij terecht komen. Elk nieuw contact is ontmoeten, aftasten, afstemmen en aansluiten. Wie treffen we aan, wat treffen we aan en welke gedachten zijn er over het afscheid en de uitvaart.

“Nou vertel ons maar wat we moeten doen, we hebben dit nog niet eerder meegemaakt” zei de oudste dochter. Haar moeder was overleden, de kinderen zaten met elkaar aan de keukentafel. Op zo’n moment luisteren we naar waar aan gedacht wordt, vertellen we wat er mogelijk is. We vertellen over de stappen die genomen worden en beginnen bij de eerste stap.

aansluitenNiets is standaard, niets is hetzelfde, wij laten ons leiden door de stijl en sfeer van een familie, door de situatie en door hun wensen en betrokkenheid. Een juiste aansluiting is de basis van het contact. Het contact om in vertrouwen samen vorm te geven aan het afscheid.

Uitvaartondernemer gezocht: Waar zitten jullie?

Berber en Gonneke

“Werkt u hier?” of  “Van welk bedrijf bent u?” Na een uitvaart die wij begeleid hebben zijn bezoekers wel eens nieuwsgierig naar ons. Mensen proeven de sfeer van openheid en verbondenheid. Het is niet ‘gemaakt’ en de nabestaanden zijn zichzelf. Soms krijgen wij de vraag “Waar zitten  jullie?” Of “Heeft u een kaartje?”.

Breed werkterrein

Berber en GonnekeUitvaartondernemers kennen steeds vaker een breed, niet plaatsgebonden werkterrein. Wij zijn vooral werkzaam in Friesland, de Kop van Overijssel en Zuidwest Drenthe. De jarenlange mond tot mond reclame van tevreden opdrachtgevers heeft er voor gezorgd dat wij werkzaam zijn in een breed werkgebied.

Ook wonen wij elk verspreid in het werkgebied en werken wij vanuit verschillende locaties. Middenin ons werkgebied ligt Heerenveen centraal, in die plaats hebben wij een klein kantoor voor overleg en besprekingen. Voor de voorgesprekken komen wij bij de mensen thuis of maken wij een afspraak op een locatie dicht in de buurt.

Bewuste keuze

Langzaam gaan mensen beseffen dat je niet aangewezen bent op die ene plaatselijke ondernemer. Vroeger had elke stad zijn eigen uitvaartondernemer en had elk dorp een vaste ‘bode’. Tegenwoordig maken meer mensen een bewuste keuze. Internet wordt geraadpleegd en de opgedane ervaringen helpen om een passende keuze te maken. Ook de regionale dag- en weekbladen laten zien dat er een ruime keuze is aan uitvaartondernemers. Het komt steeds vaker voor dat  mensen zich in voorgesprekken oriënteren op een uitvaartondernemer naar hun keuze.

Wij, de uitvaartvrouwen van Haaksma & de Haan Uitvaart zijn niet plaatsgebonden en stellen ons goed op de hoogte van plaatselijke voorzieningen en mogelijkheden.

Wij komen met onze flexibele en zorgvuldige begeleiding eigenlijk overal.

Gonneke Haaksma & Berber de Haan