Afscheid na de crematie (‘celebration of life’)

Klaas was een actieve man, begin zeventig, met een netwerk van sportvrienden, oud-collega’s, schoolmaten. Ook waren er neven en nichten met wie hij jaarlijks een reünie hield. Toen Klaas wist dat hij niet lang meer te leven zou hebben bereidde hij zijn afscheid voor. Het moest anders. Het afscheid moest klein, in klein familie verband.

Na zijn overlijden besprak ik met de naaste familie het afscheid. Voor hun gevoel zou met alléén de wens van Klaas toch een belangrijke groep betrokkenen worden buitengesloten. Ook voor henzelf was dat lastig, zij wilden eigenlijk hun verdriet ook delen met die grotere kring van mensen die Klaas zo goed kenden. Er werd een middenweg gevonden, rekening houdend met de wensen van de overledene én de naaste familie.
Vier dagen na zijn overlijden vond er een klein afscheid plaats in de familiekamer van het crematorium. Samen stil zijn en samen luisteren naar muziek.

De vrijdag daarop was er een herdenkingsbijeenkomst in het paviljoen aan het water. Familie, vrienden, oud-collega’s, neven en nichten – ieder die betrokken was bij Klaas was uitgenodigd. Het programma bood alle ruimte voor muziek, herinneringen, verhalen, gedeeld verdriet en anekdotes. De familie was blij met deze middag, het was fijn om zo samen de herinneringen te delen en samen te praten over Klaas. En het voelde alsof Klaas er zelf bij was.                  Dat schiep voor iedereen een bijzondere nieuwe herinnering.

Bram ‘doodje’

Bram 'doodje'

De blijde verwachting van hun kindje sloeg om in groot verdriet. Kleine Bram stierf in de baarmoeder en kwam enkele dagen later veel te vroeg, levenloos Bram 'doodje'ter wereld. Samen met de ouders besprak ik het welkom heten en afscheid nemen van Bram. Met een wateropbaring werd het mogelijk om het kleine mannetje te verwelkomen, hem vast te houden en te koesteren. En tegelijkertijd afscheid van hem te nemen. Voor Nelli (5) was het een bijzondere ervaring. Zij maakte kennis met haar broertje Bram en noemde hem Bram ‘doodje’. “Mag ik hem meenemen naar school en aan onze juf laten zien?” Dat leek de ouders niet zo’n goed idee. De ouders betrokken hun dochtertje, zij zongen samen liedjes en lazen haar voor uit ‘De kikker en het vogeltje’.

Het werd een klein afscheid in familiekring, aan huis. In de lichte, zonnige kamer deelde Nelli waxinelichtjes uit, ieder stak een kaarsje aan. Ook deelde zij steentjes uit; op dat steentje kon ieder een woord schrijven. Een woord van verbinding met dit kleine mensje. Zittend in de kring zong vader samen met Nelli een liedje voor Bram en moeder las een zelf geschreven gedicht voor. Familieleden werden uitgenodigd om wat te zeggen en het jongste zusje sprak een paar ontroerende woorden over het verlies van Bram. Daarna viel het even stil. Naast mij priemde opeens een vingertje in de lucht: “Ik wil wat zeggen. Ik heb een hartje en als ik dat aan je geef, dan mag je wat zeggen”. Het hartje werd doorgegeven, Nelli opende onze harten. Lieve woorden volgenden, ogen vol tranen met verstilde woorden.

Na het voorlezen van ‘De Kikker en het vogeltje’ vertrokken we naar het grafje. Nelli liep voorop naast mij met haar tasje vol zacht gekleurde papieren vlindertjes. Het kistje werd in het graf geplaatst en Nelli deelde de vlindertjes uit om mee te geven in het grafje. “Nu wordt Bram ‘doodje’ begraven maar gelukkig krijgt hij een heleboel vlindertjes mee” klonk de heldere kinderstem naast mij. De steentjes werden in een kring op het gesloten grafje gelegd als een teken van verbondenheid. Kleine Bram was voor altijd aanwezig in het hart van deze familie.

Uitvaart Taboe

Uitvaart taboe

Taboe: iets waarover men niet praat.
Tijdens het uitvaartspreekuur loopt een dame enkele keren langs het tafeltje waar ik mij heb geïnstalleerd voor het spreekuur. Na enige aarzeling stapt ze richting het tafeltje en neemt ze onopvallend plaats op een van de stoelen. “Ik heb eigenlijk een vraag, mijn zus is erg ziek, zij zal niet beter worden. Maar ik weet niet zo goed wat ik moet doen”. Haar zus is alleenstaand en zij, het jongere zusje zal alles moeten regelen voor de uitvaart.

Uitvaart taboe

Ik luister en stel vragen. Ze vertelt over haar zus, hoe ze leeft, woont, haar interesses. We bespreken de mogelijkheden voor een kist, over soorten en prijzen, over mogelijkheden voor een bijeenkomst in het zaaltje in het flatgebouw waar haar zus woont en over een technische crematie daarna. Ik noem voorbeelden van uitvaarten waarbij mensen kozen voor een eigen sfeer. Mensen vinden het belangrijk om zelf inhoud en vorm te geven aan het afscheid. Zoals een afscheid op een bij hen passende locatie en het in kleine kring op een later tijdstip begeleiden naar een crematorium voor de crematie. “O, ik wist niet dat dit zo kon, dat je zelf iets mocht kiezen.”
Ja, dit zou zeker meer bij haar zus passen. Al pratende vertelt zij meer over zichzelf en de berusting van het naderende einde.
Nu alles is genoemd, is er stof tot nadenken. Enigszins opgelucht staat ze op en vervolgt zij haar weg.

Uitvaart blijft voor veel mensen een lastig onderwerp om te bespreken.

Weten wat er kan en mag, en welke kosten men kan verwachten geeft duidelijkheid en rust. Maak gerust een afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek.

Uitvaart en rouw; het bewaken van eigenheid

bewaken van eigenheid

Met nabestaanden samen vormgeven aan een uitvaart, het is een intensief proces van afscheid nemen. Onze uitvaartbegeleiding heeft alles te maken met het werken met mensen in rouw. Er is altijd sprake van emotie en elke situatie is anders. Geschoktheid, opluchting, niet te bevatten verdriet en ‘zo is het goed’. Het is de vraag hoe de uitvaartzorg aansluit bij deze situatie. Haast en snel (efficiënt) willen handelen werkt niet ondersteunend voor mensen die in rouw zijn.

Ruimte om mee te denkenbewaken van eigenheid

Ons uitgangspunt in ons werk als uitvaartbegeleidster is het toerusten van nabestaanden die afscheid nemen. Daarbij zijn wij ons terdege bewust van de aanwezige emoties, de gemoedstoestand. Hoe kunnen nabestaanden op hun eigen manier afscheid nemen? Wat hebben zij hiervoor nodig?
Dit betekent voor ons: luisteren, meedenken, vragen stellen, uitleg geven van passende mogelijkheden en vertragen. Ruimte geven om mee te denken.

Wat past bij ons

Het resultaat is dan ook dat mensen bewust afscheid kunnen nemen op een eigen manier. Met deze vorm van begeleiding voorkom je keuzes waar je later spijt van kunt krijgen. Schaf geen producten aan die niet zo bij je passen. Ruimte geven geeft mogelijkheden om te onderzoeken wat past.
Wat past bij ons, in plaats van ‘hoe hoort het’.

Eigenheid

Ons best verkochte ‘product’ is onze uitvaartbegeleiding. Mensen kijken terug op een afscheid zoals ze graag gewild hadden. Een afscheid waar zij bij betrokken waren, een afscheid wat zo bij hen past.

Maak kennis met onze werkwijze en vraag een kosteloos oriënterend gesprek aan. Wat heb jij nodig om je eigenheid te bewaken?

Complexiteit in afscheid

Bloem

Ze had jaren niets meer van zich laten horen, ze had ‘gebroken’ met haar ouders zoals ze het had genoemd.
Toen ik mevrouw B. sprak omdat haar man wel snel achteruit ging, vertrouwde ze mij toe: ”ik heb mijn dochter verloren bij het leven. Dat is zo pijnlijk, mijn man en ik kunnen er zo moeilijk over praten.”

Vormgeven aan afwezigheid

BloemTwee weken later overleed de heer B.
Samen met mevrouw en haar twee zonen bespraken we het afscheid. Ze kozen ervoor om haar naam wel op de kaart te zetten, ook al zou de dochter niet komen. Via een tante had ze laten weten er niet bij te zijn.
De lege plek was voelbaar in de voorbereiding van het afscheid. Een plek die tastbaar werd gemaakt door het vaasje met die ene bloem, naast het boeket van de familie.

Vormgeven aan afwezigheid geeft een andere vorm van aanwezigheid.

Hoe volgzaam wil je zijn als het om afscheid gaat?

golven zijn volgzaam

Aan tafel met de heer en mevrouw Bakker bespreken we de mogelijkheden voor hun uitvaart. Elk van hen is ooit meeverzekerd door de ouders en nu zitten zij met verzekeringen waar ze niet echt gelukkig mee zijn. Elk bij een andere verzekeraar.

golven zijn volgzaamZe hadden al de nodige e-mails gestuurd om een antwoord te krijgen op hun vragen. “Wat wordt er uitgekeerd wanneer wij zelf een ondernemer kiezen?”. De echte antwoorden bleven uit. Meneer stelde dat hij mogelijk al 3x zijn uitvaart had betaald, zoveel was er al betaald aan de verzekeraar.
Zij wilden een eigen keuze maken en niet meegaan in de dwingende afspraken van de verzekeraar.

Oriënterend gesprek

In ons oriënterend gesprek hebben we de mogelijkheden onderzocht. Met de telefoon op de luidspreker zodat we allemaal konden horen wat er werd gezegd, heb ik met beide verzekeraars gebeld. De verzekeraar van de man gaf aan contractafspraken te hebben met een ondernemer uit de regio. Maar wanneer de familie zelf koos voor een ondernemer dan werd er een gemiddeld bedrag uitgekeerd. Dit bedrag werd genoemd en het viel hen mee. De verzekering van mevrouw noemde de bedragen die voor haar polis van toepassing waren.

Keuzevrijheid

De familie was opgelucht dat ze nu eindelijk duidelijkheid hadden. Het gebonden zijn aan een ondernemer vonden ze niet meer van deze tijd, zij wilden echt kiezen voor een stijl en werkwijze die bij hen paste. Van het gesprek is een verslag gemaakt, hierin werden ook de genoemde bedragen van de telefoongesprekken meegenomen. Op basis van hun besproken wensen is er een kostenraming toegevoegd.

Per email ontvingen wij het volgende bericht:
“Zaterdag hebben we je brief met de kostenraming uitvaart ontvangen. We zijn erg blij met het feit dat een en ander voor ons nu “overzichtelijk’ op papier staat. Het gesprek met jou hebben we als zeer plezierig ervaren.
Nogmaals dankjewel ! “

De familie is gerustgesteld. Zij hebben duidelijkheid gekregen. De uitleg over onze werkwijze sprak hen aan en het gesprek was kosteloos en tot niets verplichtend.

Wil je ook meer duidelijkheid over jouw situatie?  Vraag een kosteloos, oriënterend gesprek aan.

Uitvaartverzorgers – welke stijl past bij u?

uitvaartstylen

Veel uitvaartverzorgers maken zich kenbaar middels een advertentie in de regionale krant. Mannen, vrouwen, teams en ZZP-ers. Woorden als persoonlijk, zorgzaam, respectvol, etc. geven aan wat een bedrijf belangrijk vindt. Zo op het oog lijkt het allemaal veel op elkaar. Toch zijn er wezenlijke verschillen.

Diversiteit

Zo zijn er familiebedrijven die door hun jarenlange ervaring bestaande tradities en gewoonten voortzetten. Of ZZP-ers die hun diensten aanbieden en veel nadruk leggen op de persoonlijke manier van werken. Er is in ieder geval een verschil in de zogenaamde verdienmodellen. Van oudsher zijn uitvaartverzorgers regelaars en later vooral ook verkopers. Producten (kisten, bloemen, rouwververvoer) worden aangeprezen, de nodige marges zorgen voor de verdiensten en er wordt gewerkt met een efficiënte tijdsinvestering. Medewerkers zijn gehouden aan een beperkt aantal uren per uitvaart.

uitvaartstylenDaarnaast zijn er nieuwkomers in de branche die andere accenten leggen. Niet de verkoop van producten staat voorop (er wordt gewerkt met geen of minimale marges), maar het begeleiden en ondersteunen van nabestaanden staat centraal.

Kan iedereen uitvaartverzorger worden? Met de huidige eisen kun je ongeacht eerdere opleiding en werkervaring uitvaartverzorger of bode worden. Ook uitvaartopleidingen, er zijn er verschillende, leggen eigen accenten in hun aanbod. Van verzorgingstechnieken, protocollen, training in (verkoop)communicatie tot omgaan met agressie.

Onderscheidend

Wij, de uitvaartvrouwen, zijn zij-instromers. Op latere leeftijd maakten wij een bewuste (vrije) keuze voor het vak uitvaartondernemer. Onze jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen (jong en oud), in o.a. hulpverlening, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en veranderingsprocessen, vormt de basis van onze stijl van werken. De kern is, naast onze zorg  en organisatie, het ondersteunen, begeleiden van nabestaanden en hen toerusten in het nemen van afscheid. Wij werken met mensen in rouw en passen ons aan, aan de mens en situatie. Zo kunnen we mensen helpen in hun kracht te blijven. Met menselijke aandacht die troostend werkt.

Wij zijn niet opgeleid als verkopers, wel als dienstverleners.

Meer weten over uitvaartbegeleiding?

Wij informeren en adviseren u graag.

Aanbevolen boeken:

In het boek ‘Licht op uitvaart, de uitvaartbegeleider als gids rond de dood’ (2019) verheldert Marjon Klaassen hoe en waarom de uitvaart ondersteunend kan zijn aan het rouwproces.

In haar eerste boek ‘Tijd voor de dood, handreiking voor een betekenisvolle uitvaart’ (2001), beschrijft Marjon Klaassen een werkwijze en benadering om de dood zijn natuurlijke plaats in het leven terug te geven.

Het boek Vaarwel, De gids voor een mooie, persoonlijke uitvaart (2017), geschreven door Annet de Jong, schetst een beeld van de verscheidenheid in de uitvaartbranche.

Nog even bij beppe kijken

even bij Beppe kijken

Jorrit(5) was er wat stil van. Beppe was overleden. Jorrit was een gevoelig jongetje en de ouders vroegen mij dan ook: “Kan hij wel naar beppe kijken? Is dat niet traumatisch voor hem?”

even bij Beppe kijkenDe vader vertelde dat hij als kind een negatieve ervaring had gehad. Hij moest bij zijn pake kijken toen die dood was, zijn tante had hem gewoon naast de open kist neergezet. Een dergelijke ervaring uit hun eigen jeugd kan ouders extra voorzichtig maken.

Dwingen is nooit goed, ruimte geven om te kijken wel. In het gesprek met de ouders leg ik uit hoe kinderen reageren, hoe kinderen omgaan met dood. Hoe maak je dood bespreekbaar, wat zeg je wel en hoe zeg je dat.

De volgende dag kwam Jorrit samen met zijn ouders bij pake op bezoek. Beppe lag op bed opgebaard en Jorrit liep voorzichtig naar de deur die iets open stond. Hij wilde even naar beppe kijken. Op een veilige afstand bekeek hij de situatie en door de geruststelling van zijn ouders durfde hij het aan. Hij liep naar haar toe en zei:  “Is beppe nu dood? Wat is ze wit hè.” Daarna ging hij terug naar de kamer om zijn tekening af te maken. Voor beppe.