Uitvaartverzorgers – welke stijl past bij u?

uitvaartstylen

Veel uitvaartverzorgers maken zich kenbaar middels een advertentie in de regionale krant. Mannen, vrouwen, teams en ZZP-ers. Woorden als persoonlijk, zorgzaam, respectvol, etc. geven aan wat een bedrijf belangrijk vindt. Zo op het oog lijkt het allemaal veel op elkaar. Toch zijn er wezenlijke verschillen.

Diversiteit

Zo zijn er familiebedrijven die door hun jarenlange ervaring bestaande tradities en gewoonten voortzetten. Of ZZP-ers die hun diensten aanbieden en veel nadruk leggen op de persoonlijke manier van werken. Er is in ieder geval een verschil in de zogenaamde verdienmodellen. Van oudsher zijn uitvaartverzorgers regelaars en later vooral ook verkopers. Producten (kisten, bloemen, rouwververvoer) worden aangeprezen, de nodige marges zorgen voor de verdiensten en er wordt gewerkt met een efficiënte tijdsinvestering. Medewerkers zijn gehouden aan een beperkt aantal uren per uitvaart.

uitvaartstylenDaarnaast zijn er nieuwkomers in de branche die andere accenten leggen. Niet de verkoop van producten staat voorop (er wordt gewerkt met geen of minimale marges), maar het begeleiden en ondersteunen van nabestaanden staat centraal.

Kan iedereen uitvaartverzorger worden? Met de huidige eisen kun je ongeacht eerdere opleiding en werkervaring uitvaartverzorger of bode worden. Ook uitvaartopleidingen, er zijn er verschillende, leggen eigen accenten in hun aanbod. Van verzorgingstechnieken, protocollen, training in (verkoop)communicatie tot omgaan met agressie.

Onderscheidend

Wij, de uitvaartvrouwen, zijn zij-instromers. Op latere leeftijd maakten wij een bewuste (vrije) keuze voor het vak uitvaartondernemer. Onze jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen (jong en oud), in o.a. hulpverlening, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en veranderingsprocessen, vormt de basis van onze stijl van werken. De kern is, naast onze zorg  en organisatie, het ondersteunen, begeleiden van nabestaanden en hen toerusten in het nemen van afscheid. Wij werken met mensen in rouw en passen ons aan, aan de mens en situatie. Zo kunnen we mensen helpen in hun kracht te blijven. Met menselijke aandacht die troostend werkt.

Wij zijn niet opgeleid als verkopers, wel als dienstverleners.

Meer weten over uitvaartbegeleiding?

Wij informeren en adviseren u graag.

Aanbevolen boeken:

In het boek ‘Licht op uitvaart, de uitvaartbegeleider als gids rond de dood’ (2019) verheldert Marjon Klaassen hoe en waarom de uitvaart ondersteunend kan zijn aan het rouwproces.

In haar eerste boek ‘Tijd voor de dood, handreiking voor een betekenisvolle uitvaart’ (2001), beschrijft Marjon Klaassen een werkwijze en benadering om de dood zijn natuurlijke plaats in het leven terug te geven.

Het boek Vaarwel, De gids voor een mooie, persoonlijke uitvaart (2017), geschreven door Annet de Jong, schetst een beeld van de verscheidenheid in de uitvaartbranche.

Nog even bij beppe kijken

even bij Beppe kijken

Jorrit(5) was er wat stil van. Beppe was overleden. Jorrit was een gevoelig jongetje en de ouders vroegen mij dan ook: “Kan hij wel naar beppe kijken? Is dat niet traumatisch voor hem?”

even bij Beppe kijkenDe vader vertelde dat hij als kind een negatieve ervaring had gehad. Hij moest bij zijn pake kijken toen die dood was, zijn tante had hem gewoon naast de open kist neergezet. Een dergelijke ervaring uit hun eigen jeugd kan ouders extra voorzichtig maken.

Dwingen is nooit goed, ruimte geven om te kijken wel. In het gesprek met de ouders leg ik uit hoe kinderen reageren, hoe kinderen omgaan met dood. Hoe maak je dood bespreekbaar, wat zeg je wel en hoe zeg je dat.

De volgende dag kwam Jorrit samen met zijn ouders bij pake op bezoek. Beppe lag op bed opgebaard en Jorrit liep voorzichtig naar de deur die iets open stond. Hij wilde even naar beppe kijken. Op een veilige afstand bekeek hij de situatie en door de geruststelling van zijn ouders durfde hij het aan. Hij liep naar haar toe en zei:  “Is beppe nu dood? Wat is ze wit hè.” Daarna ging hij terug naar de kamer om zijn tekening af te maken. Voor beppe.

Out of the box uitvaart

out of the box uitvaart

Na een heftige periode van afscheid nemen stonden Paul en Mark er opeens alleen voor. Ze waren wees geworden. Omringd door enkele vrienden van hun moeder en stiefvader zaten we aan de keukentafel.

out of the box uitvaartTwee jaar geleden was de vriend van hun moeder overleden en nu was ook zij, op 54 jarige leeftijd gestorven. Als kleuter verloren zij hun vader, hieraan hadden zij maar weinig  herinneringen. De vrienden hadden het voortouw genomen en samen met Mark en Paul op een rijtje gezet wat er moest gebeuren. Ze hadden mij gebeld omdat ik twee jaar geleden ook de uitvaart van de vriend van moeder, samen met moeder en de vriendenkring, had verzorgd.

Ik luisterde en vertelde wat er mogelijk was. Ook nu weer was de inbreng van de vrienden groot en ondersteunend. Zelf een kist maken, zelf met een oude Bedfordbus het rouwvervoer verzorgen. Op een gegeven moment zei Paul: “Nu snap ik waarom ze jou hebben gebeld, jij denkt ‘out of the box’. En dat past bij ons”.

Het werd een warm, persoonlijk en vooral betrokken afscheid, een afscheid dat je bijblijft als een dierbare herinnering.

Onafhankelijke uitvaartzorg anno 2019

Boom onafhankelijke uitvaartzorg

Onafhankelijk zijn betekent voor ons,  de vrouwen van Haaksma & de Haan Uitvaart, dat er géén sprake is van belangenverstrengeling.

Geen belangenverstrengeling

Wij maken dus geen reclame voor een bepaalde steenhouwer waardoor we provisie kunnen opstrijken. Wij verwijzen niet naar een bepaalde bloemist waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Wij zijn niet sturend  om mensen aan te zetten tot het kopen van producten, mensen maken graag hun eigen keuzes. Onze dienstverlening,  de professionele uitvaartbegeleiding en organisatie van het afscheid, is ons product. Een ander verdienmodel, niet gericht op de verkoop van producten. Hier voelen wij ons goed bij en onze opdrachtgevers ook.

Boom onafhankelijke uitvaartzorgMarjan en Peter vroegen ons wat wij konden betekenen bij de uitvaart van hun moeder. Zij zou vanuit Friesland begraven worden in Beekbergen op de Veluwe. De eerste voorbereidingen vonden plaats per email en telefoon (vragen beantwoorden, kostenraming) en nadat moeder was overleden werden wij gebeld. Moeder werd thuis opgebaard, op bed. Ze wilden zoveel mogelijk zelf doen. Gaandeweg werd duidelijk dat ze onze ondersteuning toch graag wilden gebruiken zodat zij dan juist zoveel mogelijk zelf konden doen. Wij gaven tips en zorgden voor een goede organisatie en logistiek, zij gaven hun invulling, hun eigen stempel op dit bijzondere afscheid. Voor het overbrengen naar Beekbergen werd er door hen een bestelbus gehuurd, samen brachten zij moeder naar haar rustplaats. In de buurt van de begraafplaats vond op een sfeervolle, eenvoudige locatie een ongedwongen afscheid plaats. Op hun eigen manier.

Wel vrije keuzes

Een andere ontwikkeling die zichtbaar is in de uitvaartbranche is de zogenaamde ketenbenadering. Bijvoorbeeld er worden verschillende diensten door één bedrijf als ‘keten’ aangeboden. Je kunt dan denken aan stervensbegeleiding  in combinatie met uitvaartzorg. Of er zijn nauwe banden met het mortuarium of met een ziekenhuis en vanuit deze samenwerking wordt het werk doorgesluisd naar de daar aan gekoppelde uitvaartvaartondernemer. Ook hier is sprake van belangenverstrengeling. Een belangenverstrengeling die mensen kan dwingen tot onvrije keuzes. Onlangs liet het programma Kassa hiervan een duidelijk voorbeeld zien.

Onze werkwijze gaat uit van de vrije keuze, van eigen wensen en mogelijkheden van de nabestaanden. En daarbij past een onafhankelijke uitvaartonderneming.

Gonneke Haaksma & Berber de Haan

Aansluiten bij mensen in rouw

aansluiten

Als uitvaartondernemer gaan we na een kort telefonisch contact naar het opgegeven adres. Meestal weten we niet waar wij terecht komen. Elk nieuw contact is ontmoeten, aftasten, afstemmen en aansluiten. Wie treffen we aan, wat treffen we aan en welke gedachten zijn er over het afscheid en de uitvaart.

“Nou vertel ons maar wat we moeten doen, we hebben dit nog niet eerder meegemaakt” zei de oudste dochter. Haar moeder was overleden, de kinderen zaten met elkaar aan de keukentafel. Op zo’n moment luisteren we naar waar aan gedacht wordt, vertellen we wat er mogelijk is. We vertellen over de stappen die genomen worden en beginnen bij de eerste stap.

aansluitenNiets is standaard, niets is hetzelfde, wij laten ons leiden door de stijl en sfeer van een familie, door de situatie en door hun wensen en betrokkenheid. Een juiste aansluiting is de basis van het contact. Het contact om in vertrouwen samen vorm te geven aan het afscheid.

Uitvaartondernemer gezocht: Waar zitten jullie?

Berber en Gonneke

“Werkt u hier?” of  “Van welk bedrijf bent u?” Na een uitvaart die wij begeleid hebben zijn bezoekers wel eens nieuwsgierig naar ons. Mensen proeven de sfeer van openheid en verbondenheid. Het is niet ‘gemaakt’ en de nabestaanden zijn zichzelf. Soms krijgen wij de vraag “Waar zitten  jullie?” Of “Heeft u een kaartje?”.

Breed werkterrein

Berber en GonnekeUitvaartondernemers kennen steeds vaker een breed, niet plaatsgebonden werkterrein. Wij zijn vooral werkzaam in Friesland, de Kop van Overijssel en Zuidwest Drenthe. De jarenlange mond tot mond reclame van tevreden opdrachtgevers heeft er voor gezorgd dat wij werkzaam zijn in een breed werkgebied.

Ook wonen wij elk verspreid in het werkgebied en werken wij vanuit verschillende locaties. Middenin ons werkgebied ligt Heerenveen centraal, in die plaats hebben wij een klein kantoor voor overleg en besprekingen. Voor de voorgesprekken komen wij bij de mensen thuis of maken wij een afspraak op een locatie dicht in de buurt.

Bewuste keuze

Langzaam gaan mensen beseffen dat je niet aangewezen bent op die ene plaatselijke ondernemer. Vroeger had elke stad zijn eigen uitvaartondernemer en had elk dorp een vaste ‘bode’. Tegenwoordig maken meer mensen een bewuste keuze. Internet wordt geraadpleegd en de opgedane ervaringen helpen om een passende keuze te maken. Ook de regionale dag- en weekbladen laten zien dat er een ruime keuze is aan uitvaartondernemers. Het komt steeds vaker voor dat  mensen zich in voorgesprekken oriënteren op een uitvaartondernemer naar hun keuze.

Wij, de uitvaartvrouwen van Haaksma & de Haan Uitvaart zijn niet plaatsgebonden en stellen ons goed op de hoogte van plaatselijke voorzieningen en mogelijkheden.

Wij komen met onze flexibele en zorgvuldige begeleiding eigenlijk overal.

Gonneke Haaksma & Berber de Haan

Een uitvaart regelen of begeleiden?

pluisbloem

De woorden regelen en begeleiden worden beide gebruikt in de uitvaartbranche.

Uitvaart regelen

Het regelen duidt doorgaans op de organisatorische aspecten van het afscheid. In uitvaartondernemingen waar strakke tijdsplanningen worden gehanteerd is juist die organisatie de hoofdzaak. Beperkte tijdsbesteding per uitvaart vraagt om een strakke planning en een efficiënt gebruik van het systeem. Tijd voor een persoonlijke begeleiding van nabestaanden is er dan meestal niet.

Uitvaartbegeleiding

pluisbloemWie het al eens meemaakte weet het: na het overlijden van een geliefde komt er veel op je af. Eigenlijk zou je het liefst even helemaal niets willen, maar je weet dat er ‘van alles’ geregeld moet worden. Wij proberen de achterblijvers altijd in alle rust te laten ervaren wat er gebeurd is, door rustig de tijd te nemen. Deze periode is zo belangrijk, we proberen hen overzicht te bieden van wat er de komende dagen gebeuren zal. Deze vorm van uitvaartbegeleiding geeft een familie ruimte. Ruimte voor een week van afscheid zoals de familie het wil en nodig heeft. De dag van de uitvaart is dan het resultaat van deze dagen van intensieve samenwerking.

Wij spreken dan ook liever over uitvaartbegeleiding, want wij begeleiden mensen die afscheid nemen. Naast het zorgdragen voor een goede organisatie, regelen wij dat wat nodig is en bewaken wij het afscheid als geheel. Familieleden of vrienden die onderdelen zelf verzorgen of uitvoeren, bezig zijn met wie wat doet, eventueel oefenen met het voordragen van teksten, zonodig oefenen in het dragen van de kist, soms enkele dagen tevoren het crematorium bekijken,  etc.

In de verschillende overlegsituaties (je hoeft niet alles in één gesprek te beslissen) betrekken wij de achterblijvers en hebben wij oog voor familiegewoonten. Oog en oor voor detail, voor familie, voor verhoudingen: we zetten alles in om samen vorm en inhoud te geven aan een goed afscheid. Uitvaartbegeleiding vraagt om deskundigheid en om tijdsinvestering. Voor ons is dit de essentie van ons werk. Nabestaanden ervaren zoveel kracht door hun eigen inbreng te geven bij het afscheid.

Het is een werkwijze die aansluit bij mensen in rouw.

Gonneke Haaksma & Berber de Haan

Uitvaartzorg: Mens-gebonden of Plaatsgebonden ?

plaatsgebonden

Op een afscheid in de tuin van een familie in een klein dorp hier in de buurt vroeg een van de gasten “Heeft u ook een kaartje? Werkt u ook in Amsterdam? Ik vind dat u de uitvaartzorg heel fijn organiseert en uw begeleiding bevalt me erg goed.”

Ik heb toen uitgelegd dat deze afstand wel wat te groot is en dat er in Amsterdam ook collega’s zijn met een vergelijkbare stijl van werken. Zo’n opmerking  laat zien dat mensen steeds vaker kijken naar de uitvaartbegeleidster zelf, naar de sfeer en werkwijze. Het is niet meer zo vanzelfsprekend om de vanouds bekende, plaatselijke uitvaartondernemer in te schakelen.

Oriëntatie

plaatsgebondenOok internet draagt hieraan bij. Mensen gaan zoeken op internet naar uitvaartzorg die bij hen past, naar een stijl die hen aanspreekt. Zo worden wij regelmatig ‘gevonden’ op internet. Mensen oriënteren zich, soms al lang van te voren, zij onderzoeken mogelijkheden. Als voorbereiding (op een naderend afscheid) vindt er zo mogelijk na het telefonisch contact een kennismakingsgesprek plaats. Wij luisteren naar dat wat gewenst wordt en vertellen wat er mogelijk is. Door mee te denken sluiten wij zo goed mogelijk aan en wij maken van elk gesprek een verslag mét een kostenraming.

Voorgesprek

Een heldere, transparante  benadering, zonder enige verplichting. De praktijk leert dat deze voorgesprekken zinvol zijn. Mensen krijgen inzicht in de mogelijkheden, het kan hen op nieuwe gedachten brengen en het geeft duidelijkheid over de kosten. Ook als een overlijden nog lang niet te verwachten is, kan een gesprek rust geven. Weten wat mogelijk is, weten hoe je op kosten kunt besparen, weten dat je ondanks je verzekeringspolis vrij kunt kiezen en weten wat het beste bij je past. Kunnen kiezen voor een eigen weg.

Het zijn deze oriëntaties en voorbereidingen die kunnen leiden naar een keuze voor een ‘mens-gebonden’ uitvaartbegeleiding.

Gonneke Haaksma en Berber de Haan
en freelance uitvaartbegeleidsters

Lezingen

rouwproces

Wij verzorgen regelmatig lezingen of geven informatie (bijvoorbeeld in familiekring of kleinere groep) op verzoek. Onze informatie is kosteloos.

Het ‘Haaksma & de Haan Uitvaart DNA’

uitvaartbegeleiding

Twaalf en een half en tien jaar geleden zijn wij ieder voor zich, Berber de Haan in Steenwijk en Gonneke Haaksma in Zuidwest Friesland, gestart met een eigen uitvaartonderneming.  Een bedrijf waarbij wij kozen voor een ander accent en meer openheid van de gang van zaken.

Uitvaartzorg waarin de mens centraal staat en keuzevrijheid bovenaan. Wij richtten ons niet op de verkoop van producten, maar op het begeleiden en faciliteren van mensen die afscheid nemen.

uitvaartbegeleiding

Werkend vanuit deze visie hebben we elkaar in 2015 gevonden en zijn wij in 2016 samengegaan als één bedrijf. Een bedrijf met een herkenbaar DNA: de mens staat centraal. Wij zijn niet uit op grote winsten, werken niet met verkooptargets en provisies en hebben geen vaste afspraken met leveranciers. Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit in onze begeleiding van nabestaanden: voor het ondersteunen en toerusten van kinderen, jongeren en volwassenen, voor hen die afscheid nemen.

Wil je kennis met ons maken? Neem contact met ons op of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Gonneke Haaksma & Berber de Haan
en freelance uitvaartbegeleidsters